due diligence / durum tespiti

yatırımcının yatırım yapmak için girişimciyi, iş fikrini ve pazarı araştırma sürecine girmesi. bu süreci melek yatırımcılar kısa sürede geçebilir ama risk sermayesi yatırımları için aylarca süren bir incelemeyi beklemeniz gerekebilir.

iş planı (business plan)

mevcut işletmeler tarafından yakın pazarlara sunulacak yeni veya devam ürünlerini tanımlayan ve uygulamayı anlatan dokümandır. girişimciler ilk iletişimi müşteriler ile kurmadıkları taktirde iş planlarının işe yaramadığını kavrayana kadar uzun yıllar boyunca yanlış iş planlarını kullanmışlardır.

capital ıncrease / sermaye arttırımı

şirketteki sermaye oranını arttırarak, şirketin ihtiyaçları için kaynak yaratılması. bu işlemde şirketin sermayesine ek bir sermaye girişi olur ve sermayeye eklenerek sermaye gibi işlem görür. ortaklara böyle bir işlemde para çıkışı söz konusu değildir. adı üstünde sermaye artar ve sermaye arttırımı başkası tarafından yapıldığı için hisse oranında seyrelme olur. (bkz: dilution)

shareholders agreement

şirketin tüm ortaklarınca imzalanan (yatırımcılar ve sen ve diğer ortakların dahil), ortakların birbirlerine ve şirkete karşı hak ve yükümlülükleri ile ortaklar-ortaklar ve ortaklar-şirket yönetim arasındaki ilişki rejimini, hisselerin haklarını ve önceliklerinin yazılı sözleşme. bir yatırım aldığında, yatırımcı ile karşılıklı bu sözleşmeyi imzalaman gerekecek.

marketing automation (pazarlama otomasyonu)

e-postalar, sosyal medya, raporlar, matematiksel analizler ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi pazarlama girişimlerini ölçmekte kullanılan yazılımlar ya da online hizmetler bu terimle ifade edilir. sosyal medya gönderileri girdi olarak eklenebilir ve bu gönderilerin ne zaman yayınlanacağı belirlenebilir. sonra da bu veriler etkinliklerinin kontrol edilebilmesi için biriktirilir.

business valuation / şirket değerlemesi

çalışanlardan girişimin içinde bulunduğu pazarın dinamiklerine kadar uzanan detayların değerlendirilmesiyle yapılan değerlemedir. bu değerlemeye göre girişim pazar değerinin üzerinde değere ulaşabilir.

arda kutsal

techcrunch’ın türkiye versiyonu olarak adlandırılan teknoloji ve girişim haber platformunu 2006 yılında kuran arda kutsal şuan ayrıca melek yatırımcı olarak türkiye girişim ekosistemine destek vermeye devam ediyor. kendisi kısa bir zaman önce nazım salur’un girişimi getir’e yatırım yaptığını açıkladı. webrazzi’nin kurucusu.

stock / hisse

bir şirketteki sahipliğe karşılık gelen paydır. bir yatırımcı yatırım yaptığında karşılığınd abelli bir oranda şirket hissesi alır. hisse senedi ise bunun basılmış kağıt halidir. bir şirketin kuruluştaki hisse adedi, daha sonra kolay paylaştırılabilecek adette olacak şekilde istenildiği kadar olabilir ya da daha sonra bu sayıda hisseye dönüştürülebilir.

scode

çocuklara oyunlaştırarak yazılım öğretnmeyi amaçlayan sosyal girişim.

azınlık teşebbüsü küçük yatırım şirketi

hükümet tarafından imtiyaz verilen girişim şirketleridir ve sadece kendilerini denetleyen kurum tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde bir azınlık üyesi kişinin %51’ine sahip olduğu bir şirkete yatırım yapabilir.

marka stratejisi

kararlaştırılan hedefleri karşılayabilmek amaçlı bir markanın sistematik gelişimini hedefleyen plan. “marka stratejisi ürün veya hizmetinizi nasıl, ne, ne zaman, ve kime ulaştıracağınızdır. net ve öz bir marka stratejisi genelde daha güçlü bir marka değeri (insanların ürününüz hakkında ne hissettiği veya ürününüzü nasıl algıladığı ve ürününüze ne kadar para ödemeye razı olduğu) getirmektedir.” (hubspot)

armut.com

bana bolca para kazandıran oldukça güzel frelancer iş sitesi

business valuation / şirket değerlemesi

bir şirketin toplam piyasa değerinin tahmin edilmesi için kullanılan prosedürlerdir. değerleme, kuruluşun satışı veya yatırım alması sırasında net bir tablo çizmek açısından yararlı olabilmektedir. değerleme sırasında; şirket çalışanları, karlılık, pazar değerlendirmesi gibi konular göz önünde bulundurulur.

5 yıl sonra ben

şu an aklımda olan mobil uygulama fikrini gerçekleştirip pazardaki en güçlü uygulamının ortak kurucusu olacağım

customer relationship management software (crm)

müşteri ilişkileri yönetimi, şirketlerin müşterileriyle ilgili bilgileri toplamasını ve yönetmesini sağlar. bu yazılımları kullanan şirketler müşterileriyle ilgili daha önce hangi ürünlerin alındığı, onarım ekiplerinin ne sıklıkta çağırıldığı gibi bilgileri kolayca takip edebilirler. bu da şirketlerin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına ve gelecekte daha fazla iş yapabilmesine yardımcı olur.

waterfall development

yazılım, donanım veya servis geliştirmek için kullanılan bir mühendislik yöntemidir. bu yöntem doğrusal, birbirini takip eden adımlardan oluşur. bir ürünün tüm özellikleri önceden belirlenir. her bir şelale basamağı farklı bir mühendislik ekibine atanır böylece proje ve son teslim tarihi hassas şekilde kontrol altına alınabilir. çevik geliştirme yönteminin tam zıttıdır.

share premium / emisyon primi

sadece 50.000 tl sermayesi olan şirketin bir vc örneğin 1.000.000 tl gibi yüksek bir bedel yatırmak istediğinde, anlaştığınız değerleme (detayı: valuation) çerçevesindeki bir orandaki bedel ile sermaye arttırımı yapılır ve geriye kalan kısım emisyon primi olarak şirket kasasına eklenir ve şirketçe kullanılır. kısacası vc şirketinin hisseleri için fazladan değer ödemiştir. böylece 50.000 tl sermayeli şirketine 1.000.000 tl’lik yatırım olduğunda hisse oranın %100’den, %4.76’ya düşmez. (detayı: dilution) istendiğinde bu bedel sermayeye aktarılır.

pazar tipi

girişimler için dört farklı pazara giriş yöntemini ifade eder.

1.mevcut bir pazara daha üst özelliklere sahip yeni bir ürün sunmak
2.mevcut bir pazarı (niş veya ucuz bir ürün ile) yeniden bölümlemek
3.daha önce hiç var olmayan yeni bir pazar yaratmak
4.başka bir ülkede başarılı olan bir iş modelini kopyalayarak pazar oluşturmak

tesla

(bkz:elon musk) kurmuş olduğu elektikli araç markası.

merger / şirket evliliği / birleşme

iki veya daha çok şirketin birleşmesini ifade eder. belirli çaptaki ortaklıkların aksine iki şirket artık tek bir şirket olmuştur.