erp software

kurumsal kaynak planlaması yazılımları (erp) şirketlerin bir işin farklı yönlerini (muhasebe, envanter ve insan kaynakları gibi) aynı anda ele alabilmelerini sağlar. şirketler kurumsal yazılım modüllerini hangi işi yapacaklarına göre tercih ederler ve erp yazılımlarını da bu modüllerin elde ettiği verileri bir araya getirmek için kullanır.

anti - dilution

sermaye artırımlarında sermaye koymadan hisse oranının sabit kalması. bu noktaya dikkat etmediğiniz takdirde yeni yatırım turlarında hisse payınızın beklenmedik şekilde azaldığını görebilirsiniz. eğer hisse oranınız yüksekse bunu istemeniz pek hoş görülmez.

 exit / çıkış

yatırımcının, yatırım sırasında elde ettiği hisseleri başka birine satarak şirketten çıkması. yatırımcılar ilk günden exit amaçlı olarak yatırım yaparlar. ayarıca senin gibi bir girişimci de hisselerini başka birine satarak şirketten çıkış yapabilir. hisseleri startejik bir alıcı (aynı alandaki daha büyük bir firma), başka bir yatırımcı (örneğin bir özel sermaye (private equity) fonu) alabileceği gibi şirket borsaya açılarak da exit yapılabilir. 

business valuation / şirket değerlemesi

bir şirketin toplam piyasa değerinin tahmin edilmesi için kullanılan prosedürlerdir. değerleme, kuruluşun satışı veya yatırım alması sırasında net bir tablo çizmek açısından yararlı olabilmektedir. değerleme sırasında; şirket çalışanları, karlılık, pazar değerlendirmesi gibi konular göz önünde bulundurulur.

segmentify

yerli girişim şirketi olan segmentify, e-ticaret siteleri için ziyaretçi davranış analitiği geliştirmekte. act venture partners’tan ve daha sonrasında esor ınvestments’tan aldığı yatırım sayesinde kuruluşundan beri aldığı yatırım miktarı 2.5 milyon euro’nun üzerinde.

preferred stock / imtiyazlı hisse

imtiyazlı hisse anlamına gelen ifade, ortaklık sözleşmesinde yer alan bir hüküm ile, ilgili yatırımcı veya girişimciye temettü ödemesi, rüchan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık sağlayan bir takım senet ve haklardır. bazı kesimler tarafından altın hisse olarak da adlandırılan bu terim, sermaye ortağına nispeten düşük bir yüzde tanısa da, şirket kararlarından söz sahipliği avantajı sağlıyor.

güvenlik

güvenlik açıklarınızı kapatın bence.

melek yatırımcı

melek yatırımcı olarak anılan, genellikle ışık gördüğü girişimlere tohum yatırımı ile destek olan yatırımcılardır. özel sermaye fonlarının aksine girişimciye birebir tecrübe aktarımında bulunurlar. risk sermayesi (vc) şirketlerinin aksine melek yatırımcıların fonları yoktur, kendi paralarıyla yatırım yaparlar.
(bkz:venture capital / risk sermayesi)

dönüştürülebilir borç

şirkete verilen borç, belli bir süre sonunda ya ana para ve faizi olarak borç verene geri ödenir ya da borç veren verdiği borcu süresi sonunda sermayeye çevirerek hisse sahibi olur. böyle bir anlaşmanın detayları (süre, ne kadarlık bir hisseye dönüştürüleceği vs.) ilk günden sözleşmeye yazılır. tersi olmaz, yani sermaye yatırımı borca döndürülmez.

business valuation / şirket değerlemesi

şirketin tahmini piyasa değerini gösteren işlemdir. şirketin satışı ya da yatırım alma süreçlerinde gereklidir.

crowdfunding / kitle fonlaması

yerli olarak (bkz:fongogo) yabancı en (bkz:indiegogo)

melek yatırımcı

content management systems (cms)

içerik yönetim sistemleri

waterfall development

basamaklı şelale yöntemi

business ıntelligence (bı) software

iş zekası (bı) bir şirketin kendisiyle ilgili topladığı bilgiler anlamına gelir. bu oldukça geniş çaplı verileri içerir, bu yüzden de şirketlerin çoğunun bunun için yazılım alması gerekir. bu programlar şirketlerin bilgilere daha kolay ulaşarak analiz edebilmelerini sağlar.

uber

bir araç çağırma uygulaması olan ve şimdiye kadarki en büyük yatırımı aldığı iddia edilen uber kurulduğu 2009 yılından bu yana son olarak aldığı 1.2 milyar dolarlık yatırımla 2.5 milyar dolarlık hacme ulaştı ve toplamda alanında 54 milyar dolarlık bir etki meydana getirdi.

startuphr

startuphr, geleceğin ekonomisi olan girişimcilik ekosistemine katılıp startuplarda çalışabiliceğiniz, ortak ve stajyerler bulabileceğiniz, ekibinizi genişleterek startup veya teknoloji şirketinizi daha hızlı büyütebileceğiniz dijital platformdur.
amacı startupların en büyük başarısızlık nedenlerinden biri olan ekip problemini çözmektir. startuphr üniversiteler, kariyer merkezleri, öğrenci kulüpleri, kuluçka merkezleri, teknoparklar, ortak çalışma alanları, dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekip probleminin çözümü için desteklenmektedir. http://startuphr.org/

share purchase agreement

‘hisse alım sözleşmesi’ olarak adlandırılan bu terim, bir yatırımcının şirketin mevcut hisselerinden bir bölümünü alması durumunda yatırımcı ile hissedarlar arasında hazırlanan sözleşme örneğidir.

managed services (gözetimli hizmetler)

şirketlerin gerçekleştirdiği gündelik faaliyetlerin çoğu maliyeti azaltma ve etkinliği arttırma üzerinedir. bu çalışmalar ayrıca gözetimli hizmetler olarak da bilinir. bu uygulamanın kullanıldığı alanlardan başlıcaları, insan kaynakları faaliyetleri ve bilgi teknolojisidir.

memrise

ingilizce dil ogrenme startup ı
~yakin zamanda 15.5 milyon dolar yatirim aldi.
~kurucularından ed cooke gelir ve kullanıcı miktarı bakımından dünyanın en popüler 2.uygulaması olduğunu belirtti.