performance management software

performans yönetimi yazılımları

domain name service (dns)

 exit / çıkış

girişimcinin kurmuş olduğu girişimden uygun zamanda çıkış yapmasına, haklarını ve hisselerini satmasına verilen isimdir.

iş modeli (business model)

bir organizasyonun nasıl değer yarattığı, hedef kitlesine ulaştırdığı ve gelir elde ettiğini ifade eden genel tanımdır.

drag along / tag along right

şirketteki hisse sahiplerinden biri kendi hisselerini satmaya niyetlendiğinde, diğer pay sahiplerini de hisselerini satmaya zorlayabilmesi durumudur. aynı zamanda bu durum, şirketin tümünü satın alma niyetinde olan bir başka şirketten teklif geldiği zaman, tüm şirketin blok olarak satılmasına yardımcı olur.

 exit / çıkış

due diligence / durum tespiti

durum tespiti yatırımcıların potansiyel bir yatırım hakkında yaptığı araştırma ve değerlendirme süreci anlamına gelir. bu süreçte uygulamaların değerlendirilmesi ve maddi olguların doğrulanması gibi potansiyel yatırımın detayları incelenir.

yatırım

bir vc’nin şirketine verdiği para. vc’ler yatırımlarını şirkete yaparlar. bu sebeple, vc tarafından verilen para direk olarak şirket kasasına gider. çünkü amaç şirketin bir sonraki aşamaya geçmek için ihtiyacı olan nakiti şirkete sağlamaktır. para şirket kasasına girdikten sonra da şirket yönetimi tarafından bütçesi dahilinde harcanır. (bazen yorumlarda görüyorum, sorunun cevabı ‘evet, bu para yatırım yapıldığı anda şirket kasasına vc tarafından konulur, bu bir söz ya da taahhüt değildir.’) bu işlem ‘sermaye arttırımı’ yöntemi ile yapılır.

melek yatırımcı

nazım salur

bul, tut ve büyüt

ecnebicesi get, keep and grow dır.

jack dorsey

1976 abd doğumlu yazılım mimarı ve işadamı. birçok kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu twitter ve bir mobil ödeme şirketi olan square'un kurucusu kimliği ile tanınmakta. 2008 yılında mıt technology review tarafından "35 yaşın altındaki en yenilikçi 35 kişi" en biri seçilmiş.

tohum sermayesi/seed capital

henüz gelişme aşamasında olan yeni bir girişimin ayağa kalkması için sağlanan finansal desteğe denir. genellikle girişimin ilk evresinde alındığı için, aile, arkadaş gibi birinci dereceden yakınlardan geleni oldukça yaygındır. sağlanan para nispeten az miktarda olsa da, genellikle fikir aşamasında olan bir girişimi ayağa kaldırmak için yeterli olacaktır.

iş planı (business plan)

bir iş planı şu alt bölümlerden oluşur:fırsatlar,endüstri geçmişi,rekabet analizi,pazarlama planı,faaliyet planı,yönetim özeti,finansal plan

neden uzaylılardan haber alamıyoruz?

capital / sermaye

bir vc’nin şirketine yatırım yaparken kullandığı finansal yöntemdir. her şirket bir sermaye taahhüdü ile kurulur. türkiye’de bir aş kurduğunuzda sermayen minimum 50.000 tl olmalıdır. şirket planladığı tüm aktiviteler için harcamalarını bu sermayedeki parayı kullanarak yapmaya başlar, sonrasında yaptığı ticaretten elde ettiği geliri de kullanarak harcamalarını yapar ve hayatını devam ettirir. şirket kredi gibi bir borç almadığı sürece, sermayesi ve geliri dışında harcayabileceği bir parası yoktur. bu sebeple başlangıç için yeterli sermayeye, hayatı boyunca da sağlıklı bir gelir gider dengesine ve nakit akışına cash flow sahip olmalıdır.

pivot

yön değiştirme anlamına gelir.basketboldaki gibi tek ayağın sabit olması gerekir.

tohum sermayesi/seed capital

girişimcinin sahip olduğu projelerin hayata geçebilmesi için ihtiyacı olan ön sermayedir.

dönüştürülebilir borç

şirkete verilen borç, belli bir süre sonunda ya ana para ve faizi olarak borç verene geri ödenir ya da borç veren verdiği borcu süresi sonunda sermayeye çevirerek hisse sahibi olur. böyle bir anlaşmanın detayları (süre, ne kadarlık bir hisseye dönüştürüleceği vs.) ilk günden sözleşmeye yazılır. tersi olmaz, yani sermaye yatırımı borca döndürülmez.

joint venture / ortak girişim

iki veya daha çok ortaklı, ortaklık. bu tür stratejik bir ortaklık taraflar için uygun olması halinde düşünülebilir ama her zaman ayrılık vakti de düşünülmelidir. geçtiğimiz zamanlarda ayrılan microsoft ile nbc’nin ortaklığı buna örnek verilebilir.