birinci kademe sermaye

birinci kademe sermaye ürününün başarısını kanıtlamış ya o ürünü üretmeye, pazarlamaya niyetli girişimcinin desteklenmesi için sağlanan finansal destek anlamına gelir. bu sermaye pazar büyütme faaliyetlerini, risk azaltımını ve istihsal masraflarını karşılamaz.