business valuation / şirket değerlemesi

şirketin tahmini piyasa değerini gösteren işlemdir. şirketin satışı ya da yatırım alma süreçlerinde gereklidir.
bir şirketin toplam piyasa değerinin tahmin edilmesi için kullanılan prosedürlerdir. değerleme, kuruluşun satışı veya yatırım alması sırasında net bir tablo çizmek açısından yararlı olabilmektedir. değerleme sırasında; şirket çalışanları, karlılık, pazar değerlendirmesi gibi konular göz önünde bulundurulur.
çalışanlardan girişimin içinde bulunduğu pazarın dinamiklerine kadar uzanan detayların değerlendirilmesiyle yapılan değerlemedir. bu değerlemeye göre girişim pazar değerinin üzerinde değere ulaşabilir.