pazar tipi

girişimler için dört farklı pazara giriş yöntemini ifade eder.

1.mevcut bir pazara daha üst özelliklere sahip yeni bir ürün sunmak
2.mevcut bir pazarı (niş veya ucuz bir ürün ile) yeniden bölümlemek
3.daha önce hiç var olmayan yeni bir pazar yaratmak
4.başka bir ülkede başarılı olan bir iş modelini kopyalayarak pazar oluşturmak