ıncubator / kuluçka merkezi

bizim ‘kuluçka merkezi‘ dediğimiz, bir girişimin olgunlaşmasını sağlayan organizasyon. bu tür organizasyonlar yüzde 3-5 gibi küçük hisse payları karşılığında seçtiği girişimcilerin yatırım almasına da aracılık ederler. bu tür ağları sağladığı imkanlara göre başlangıç aşamasında göz önünde bulundurabilirsiniz.

anti - dilution

bir hissedarın şirketteki pay oranının azalmasına dilution denir. çoğunlukla, hisse satışı ve sermaye artırımına katılmama sonucunda meydana gelen bu durumda yatırımcı, kendisinden sonra gelecek pay sahiplerinin ekonomik gücü altında ezilmemek için sözleşmede bir anti-dilution maddesi talep eder. bu durumun en bilinen örneği ise facebook’un ilk dönemlerinde yaşanmıştı. şirkete ilk yıllarda dahil olan bazı pay sahiplerinin, ilerleyen dönemlerdeki sermaye artırımlarına katılamamaları sonucunda hisse oranlarının ciddi boyutlarda erimeler meydana gelmişti. (bkz:dilution)

paraşüt

hizmet, üretim, toptan-perakende ve tüm sektörler için kullanışlı bir ön muhasebe programıdır. program ile hem işlerinizi kolayca halledebilirsiniz hem de firmanızı büyütebilirsiniz.

bu programı kullanarak fatura takibi, cari hesap takibi, gelir gider takibi ve raporlama yapabilirsiniz.  böylece şirketinizin girdisi çıktısı, karı zararı, nakit akışı gibi daha pek çok mali konuyu rahatlıkla takip edebilirsiniz.

isterseniz de e-fatura, online tahsilat, stok takibi ve banka entegrasyonu talimatı vererek işlerinizi otomatik olarak da halledebilirsiniz.

content curation (içerik iyileştirme)

içerik iyileştirme temelde online olarak paylaşılacak içeriği seçme anlamına gelir. bu, mevcut bir içeriği yeniden şekillendirmek demektir; ancak, içeriğin mutlaka yeni olması gerekirken aynı zamanda konuyla ilgisini korumalı ve arama motoru algoritmalarına uyum sağlayarak daha fazla tıklanma oranını yakalaması gerekir (bkz:seo optimizasyonu)

dilution

bir hissedarın şirketteki pay oranının azalmasına verilen isimdir.

break even point / başabaş noktası

gelir ve giderin eşit olduğu noktadır. kara geçiş noktası olarak da adlandırılır.

dilution

sermaye arttırımı durumunda yeni hisseler yaratıldığı için, sermaye arttırımı öncesindeki hisselerin adedi değişmese de toplam hisse sayısı değiştiği için, oranı azalır. örneğin 50.000 adet hissesi olan ve bu hisselerin tamamının (%100) sana ait olduğu 50.000 tl sermayeli şirketine, 50.000 tl daha ek sermaye geldi. böyle bir durumda yeni sermaye 100.000 tl olur ve yeni eklenen sermaye için yeni 50.000 adet daha hisse yaratılır. böylece toplam hisse adedi de 100.000 tl olur. ikinci 50.000 tl mevcut ortaklardan değil de başka bir kişiden geliyorsa, bu yeni hisseler ona ait olur. böylece senin elind ehalen 50.000 hisse olmasına rağmen, artık hisselerinin oranı %100 yerine %50’dir.

sergey brin

1973 rusya doğumlu abd'li girişimci. arkadaşı larry page ile birlikte google şirketini kurdu. hâlen teknoloji başkanı ve yönetim kurulu üyesi olan sergey brin, forbes'a göre 20,3 milyar dolarla , dünyanın en zengin 100 insanından biri.

girişim/startup

tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli arayışına devam eden geçici bir organizasyondur.

bin kişi başına maliyet

cost per thousand (cpm)

redemption

yatırımcıların kendini korumak adına tercih ettiği detaylardan biri de bu. yatırımcı belli bir orandaki gelir garantisi için imtiyazlı hisse veya senetle anlaşma yapabilir.

tohum sermayesi/seed capital

girişimcinin sahip olduğu projelerin hayata geçebilmesi için ihtiyacı olan ön sermayedir.

domain name service (dns)

her alan adı internet tarayıcısına girildiğinde, ıp adresi olarak da bilinen numaralara çevrilir. dns bu numaraların bir rehberidir.

birinci kademe sermaye

birinci kademe sermaye ürününün başarısını kanıtlamış ya o ürünü üretmeye, pazarlamaya niyetli girişimcinin desteklenmesi için sağlanan finansal destek anlamına gelir. bu sermaye pazar büyütme faaliyetlerini, risk azaltımını ve istihsal masraflarını karşılamaz.

email marketing (e-posta pazarlama)

e-posta pazarlama, ürünleri ya da hizmetlerin e-posta üzerinden tanıtılması anlamına gelir. şirketler e-postaları dizayn ederken e-postalara resim, video ya da müşterilerin ilgisini çekecek farklı içerikler ekleyerek yaratıcı olabilir. çoğu şirket e-posta pazarlama yaparken bu amaçla üretilmiş yazılımları kullanarak e-posta dağıtım listesini, kampanyaları ve matematiksel analizleri yönetebilir.

 exit / çıkış

yatırımcının, yatırım sırasında elde ettiği hisseleri başka birine satarak şirketten çıkması. yatırımcılar ilk günden exit amaçlı olarak yatırım yaparlar. ayarıca senin gibi bir girişimci de hisselerini başka birine satarak şirketten çıkış yapabilir. hisseleri startejik bir alıcı (aynı alandaki daha büyük bir firma), başka bir yatırımcı (örneğin bir özel sermaye (private equity) fonu) alabileceği gibi şirket borsaya açılarak da exit yapılabilir. 

arda kutsal

techcrunch’ın türkiye versiyonu olarak adlandırılan teknoloji ve girişim haber platformunu 2006 yılında kuran arda kutsal şuan ayrıca melek yatırımcı olarak türkiye girişim ekosistemine destek vermeye devam ediyor. kendisi kısa bir zaman önce nazım salur’un girişimi getir’e yatırım yaptığını açıkladı. webrazzi’nin kurucusu.

ar-ge

araştırma geliştirme bilinmeyen hammadde, yeni bir ürün, yeni teknoloji, bilgi ve ürünleri ya da başka bir deyişle üretim tekniklerini daha verimli,daha ekonomik kullanılarak en üst katkıyı sağlamak amacıyla kurulmuş bir departman.

exit multiple / çıkış çarpanı

gelir modeli (revenue model)

bir şirketin nasıl para kazanacağına dair stratejisidir. “gelir nereden gelecek?” sorusuna cevap verir. örnek vermek gerekirse; gittigidiyor, sitesi üzerinden satılan her ürün için küçük bir komisyon alır veya spotify‘ın aylık bir abonelik ücreti vardır.