software as a service (saas)

ayrıca “talep üzerine yazılım” olarak da bilinen bu terim, bulut programlamasıyla ilgilidir. saas, şirketlere internet üzerinden yazılım tedarik etme yoludur. saas genellikle aylık ücretlerle alınır ve bu da onu diğer yazılımlardan daha ulaşılabilir kılar. proje yönetimi yazılımı gibi diğer pek çok yazılım paketleri de saas şeklinde mevcuttur.

revenues / gelirler

 şirketinin ürün/hizmet satışından kazandığı para. çok önemli bir not: tubitak vb. gibi kurumlardan aldığın destekler, hibeler bu gelire dahil değil ve bir yatırımcı için bu çerçevede önemli de değil. her hangi bir şirketin en az hayatını devam ettirecek şekilde tüm paydaşlarına yetecek kadar gelir yaratması beklenirken, bir startup’ın ise belli bir trendde hızlı büyüyen bir gelir yaratması beklenir.

melek yatırımcı

son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri melek yatırım ve melek yatırımcılık oldu. “melek” isminden de anlaşılacağı üzere, bu yatırım türü, büyüme potansiyeli olan girişim ve girişimlere, maddi ve akıllı sermaye ile ortak ve destek yatırımı yapılması anlamına geliyor.

business valuation / şirket değerlemesi

bir şirketin toplam piyasa değerinin tahmin edilmesi için kullanılan prosedürlerdir. değerleme, kuruluşun satışı veya yatırım alması sırasında net bir tablo çizmek açısından yararlı olabilmektedir. değerleme sırasında; şirket çalışanları, karlılık, pazar değerlendirmesi gibi konular göz önünde bulundurulur.

marka

terminatörler gerçek olabilir mi?

az az 5-6 yıl sonra robotlar insan öldürme, örgütlenme ve insan-robot, robot-robot arası çatışmalar çıkacağına inanıyorum

startup sözlük

business valuation / şirket değerlemesi

şirketin tahmini piyasa değerini gösteren işlemdir. şirketin satışı ya da yatırım alma süreçlerinde gereklidir.

drag along

büyük ortak hissesini satar ise küçük ortaklar da satmak zorundadır. buna drag along denir.

application programming ınterface

uygulama programlama ara yüzü

itü çekirdek

istanbul teknik üniversitesi arı teknokentte bulunan kuluçka merkezi.

market valuation

pazar değeri. girişimin parasal değerlemesini ifade eden bu terim daha somut ve tahmin edilebilir verilere dayanır. detaylara girmeden çıkarılan ortalama değerdir.

customer relationship management software (crm)

müşteri ilişkileri yönetimi, şirketlerin müşterileriyle ilgili bilgileri toplamasını ve yönetmesini sağlar. bu yazılımları kullanan şirketler müşterileriyle ilgili daha önce hangi ürünlerin alındığı, onarım ekiplerinin ne sıklıkta çağırıldığı gibi bilgileri kolayca takip edebilirler. bu da şirketlerin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına ve gelecekte daha fazla iş yapabilmesine yardımcı olur.

t3 girişim merkezi

content curation (içerik iyileştirme)

içerik iyileştirme temelde online olarak paylaşılacak içeriği seçme anlamına gelir. bu, mevcut bir içeriği yeniden şekillendirmek demektir; ancak, içeriğin mutlaka yeni olması gerekirken aynı zamanda konuyla ilgisini korumalı ve arama motoru algoritmalarına uyum sağlayarak daha fazla tıklanma oranını yakalaması gerekir (bkz:seo optimizasyonu)

dr. tanju çataltepe

elektrik mühendisliğinde lisans derecesini mıt’den, doktorasını ucla’den aldı. 1990-2005 arasında abd’de bell labs ve at&t labs’de önce optik ağlar sonra da internet omurga mimarileri üzerinde çalıştı. türkiye’ye döndükten sonra önce türk telekom’da ceo danışmanı ve ınternational telecommunications union tam yetkili temsilciler konferansı başkanı olarak hizmet verdi. 2006-2010 arasında yıldız holding cıo’su olarak veri merkezi konsolidasyonu ve sap projeleri gerçekleştirdi. 2010-2012 arasında cisco’da advanced services director olarak görev aldı. daha sonra 2015’te (bkz:tazi.ai)’ın kurucu ortağı olana kadar kantar media audiences’ın önce türkiye genel müdürü, daha sonra da global ıt director’ü olarak çalıştı.

venture capital / risk sermayesi

melek yatırımcının şeytan (hem gerçek anlamıyla hem de uyanıklık anlamında) olan halidir. türkiye'deki bazı oluşumları kendilerine -yatırımcılarının kimlikleri üzerinden- melek yatırımcı süsü vermeye çalıştığı da gözlenmiştir.

kazanım başına maliyet

web tabanlı işlerde sipariş getiren referanslara veya iş ortakları ve diğer web mecraları üzerinden gelen bir müşteri için ödenen ücrettir.

bin kişi başına maliyet

reklam sektörünün, dergi reklam alanı veya banner gibi farklı mecraların satışlarında kullandığı bir ölçü birimidir. reklam fiyatları cpm bazında hesaplanır. 3 milyon kopya satan bir derginin 3000 cpm’i vardır.

bizspark

bizspark, microsoft'un startuplar için destek programıdır. azure(sunucu), office365 ve yazılım lisansları gibi birçok destek sağlar.