content management systems (cms)

güvenlik

stock / hisse

bir şirketteki sahipliğe karşılık gelen paydır. bir yatırımcı yatırım yaptığında karşılığınd abelli bir oranda şirket hissesi alır. hisse senedi ise bunun basılmış kağıt halidir. bir şirketin kuruluştaki hisse adedi, daha sonra kolay paylaştırılabilecek adette olacak şekilde istenildiği kadar olabilir ya da daha sonra bu sayıda hisseye dönüştürülebilir.

melek yatırımcı

gelecek vaat eden fakat sermaye sıkıntısı çeken girişimlere bireysel olarak hem finansman hem de bilgi birikimi ve tecrübelerini aktaran, girişimlere network anlamında da yardımcı olan kişilerdir.

5 yıl sonra ben

5 yıl sonra özel eğitim öğretmenliğinden mezun olup kendimi geliştirip öğrencilerime türkiye uyarlinilabilir olcme testleri hazirlayip dunyaninda testleri parayla alip o parayla daha da gelistirmek ve isitme engellilerle alakali teknolojik sesli alet gelistirmek yada gelistirmekte yardimci olmak istiyorum.

customer relationship management software (crm)

müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı

yeni işim girişim

trakya kalkınma ajansı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenicek olup başvuruları başlamış olan yarışmadır.
başvuru için;http://anket.trakyaka.org.tr/girisimyenisim

5 yıl sonra ben

ilk türk unicorn girişimi kurmuş olucam.

application programming ınterface

apı, bir yazılımdaki farklı bileşenlerin sanki tek bir bileşenmiş gibi birlikte çalışmasını sağlayan şeydir. bu ara yüzler, çok sayıda “hareketli parçaları” koordine ederek bir uygulama ya da programın kullanımını kolaylaştırır.

preferred stock / imtiyazlı hisse

yatırımcılar şirket ortaklığında bazı özel haklar talep edebilirler. imtiyazlı hisseler, küçük hissedar olmalarına rağmen onlara bu hakları sağlar. şirket hisseleri farklı tipteki hisselere bölünerek, belli tip hisselerin belli haklara sahip olması kararlaştırılabilir.

görsel kimlik

“bir markanın (diğer birçok şeyin yanısıra logosu, yazı tipi, paketi vb. gibi unsurlarını da içeren) dış görünüşü.”(brand channel)

share purchase agreement

türkçe’de “hisse alım sözleşmesi” olarak adlandırılan bu ifade, yatırımcının şirketin mevcut hisselerinden bir kısmını alması durumunda yatırımcı ile mevcut hissedarlar arasında hazırlanan bir sözleşme türüdür.

back end

bir internet sitesine tıkadığınızda ekranda gördüğünüz ön yüz/ön uç olarak adlandırılır. arka uç ise o anda ekranda görmediğiniz, internet sağlayıcıları, veri tabanları ya da uygulamalar gibi sayfanın çalışmasını sağlayan her şeyi kapsar. internet sitenizi kurarken arka uçta olmasını sağladığınız şeylerin tümü, arama motorlarının internet sitenizi nasıl göreceğini belirler.

t3 vakfı

milli teknolojiyi destekleyen bir vakıf.

ınitial public offering (ıpo) / halka arz

hisse senetleri daha önceden borsada işlem görmemiş bir şirketin, ilk defa halka arz edilmesi olarak bilinir. bu terim, ileri düzey girişimler için geçerlidir. ancak büyük potansiyel taşıyan diğer şirketler de sermaye sahiplerinin ilgi alanında konumlanırlar.

bin kişi başına maliyet

reklam sektörünün, dergi reklam alanı veya banner gibi farklı mecraların satışlarında kullandığı bir ölçü birimidir. reklam fiyatları cpm bazında hesaplanır. 3 milyon kopya satan bir derginin 3000 cpm’i vardır.

yatırım turu

şirketinin yatırım aldığı zamanlar. yatırım sürekli olarak (örneğin her ay) yapılan bir işlem değil. bu sebeple bir startup durumuna, ihtiyacına ve planlarına göre farklı yatırım zamanları belirleyerek topluca yatırım alır. bunalrın her birine tur (round) denir. bunlar seed, series a, series b gibi isimler ile anılır. seed, en erken aşama tohum yatırımı ifade eder. ondan sonrasındaki işin büyümesi aşamalarında yapılan yatırım turlarının her biri için a, b, c.. gibi harfler ile ifade edilir. a,b,c..’nin pratikte sıra belirtme dışında bir işlevi yoktur. (b, a’dan sonra işlemdir gibi) ama genel olarak a’da şirketin ilk büyük yatırımı alması, büyümeyi tetiklemesi sonraki roundlarda ise çok daha fazla büyüme çerçevesinde tekrar round yapması öngörülür.

due diligence / durum tespiti

yatırımcının yatırım yapmak ya da bir şirketin başka bir şirketi satın alma sürecinde şirketi, girişimciyi, iş fikrini ve pazarı araştırma sürecine girmesi işidir. genellikle danışmanlık firmaları tarafından yürütülür.

preferred stock / imtiyazlı hisse

bu hisselere sahip olanlar oy hakkı, ek ödeme gibi imtiyazlara sahiptir.

bilkent cyberpark

bilkent üniversitesinin kuluçka merkezi. ayrıca türkiyenin ilk kuluçka merkezlerinden.