startup sözlük

airbnb

airbnb 2014 yılında yılın şirketi seçilen ve farklı fonlardan aldığı 800 milyon dolar yatırım tutarıyla etkisini 21 milyar dolarlık bir alanda gösteren bir firma fakat yansıyan son raporlara göre bu miktar 25 milyar doları da bulmuş durumda.

share purchase agreement

türkçe’de “hisse alım sözleşmesi” olarak adlandırılan bu ifade, yatırımcının şirketin mevcut hisselerinden bir kısmını alması durumunda yatırımcı ile mevcut hissedarlar arasında hazırlanan bir sözleşme türüdür.

ölçütler (benchmark)

benchmark'ın işletme literatüründe oturmuş türkçe bir karşılığı bulunmamaktadır. mühendislikte daha çok nirengi (noktası) olarak çevrilmektedir. işletme alanında ise benchmarking kıyaslama olarak tercüme edilmektedir. basit olarak, çocukken boyunuzu ölçmek için duvarı çizersiniz ya, işte o çizgilerin her birisi bencmark olarak sayılabilir.

iş planı (business plan)

hibe destek, risk sermayesi veya melek yatırımcı desteği alınacak ise bir girişimci için olmazsa olmazdır. oysa girişimciler iş planını bir fona ulaşmak için değil kendi işletmelerinin bekası için yapmalıdır.

ingiltere’de yapılan bir araştırmaya göre; iş planı yapmayan işletmelerde ilk yıl başarısızlık oranı %40 iken ilk beş yıl yoluna başarılı bir şekilde devam işletmelerin %95’inde iş planı bulunmaktadır.

tag along

büyük ortak hissesini satar ise küçük ortaklar da satışa kendi hisselerinin de dahil edilmesini isteyebilir. bu duruma tag along denir.

business ıntelligence (bı) software

türkçesi;iş zekası yazılımları

türkiye'nin ilk blockchain hackathonu blockcircus

türkiye’nin ilk blockchain hackathonu; blockcircus, 29 haziran - 1 temmuz arasında istanbul’da gerçekleşecek.

yapı kredi ana sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğe ıbm ve 500 startups gibi global firmalar da destek veriyor. 20+ mentor, 12 partner ve birden çok sponsor firma ile gerçekleşecek etkinlik, bu alanda uzun yıllar çalışmalar yapan kemal apaydın liderliğinde deneyimli bir ekip tarafından organize edilmektedir.

bu konuyla ilgili workshoplara katılabileceğiniz, başarılı eğitmen&mentorlardan destek alarak ürün geliştirebileceğiniz etkinliğe buradan başvurabilirsiniz; https://blockcircus.com/

call option / put option

put option, şirketlerin hissedarlarından birinin veya birkaçının, belirli zaman ve şartlar neticesinde diğer pay sahiplerine kendi hisselerini satma hakkıdır. call option ise bu durumun tam tersine, diğer hissedarların satın alma haklarına verilen bir isimdir.

guy laliberté

kanada doğumlu guy laliberté, sirk kariyerine sokak çalgıcılığı yaparak, akordiyon çalarak, ipin üzerinde cambazlık yaparak ve ateş yutarak başlamıştır. 1987’deki los angeles sanat festivali’ne quebec’den başarılı bir dansçı grubunu dönüş bileti bile almadan getirerek riskli bir girişimde bulunmuştur. şansı yaver gitmiş ve sirk grubunu las vegas’a getirerek bugün tanıdığımız dünyaca meşhur cirque de soleil’i yaratmayı başarmıştır. aynı zamanda profesyonel poker oyunucusu ve uzay turisti olan laliberté, bugün 2.5 milyar dolarlık servetiyle cirque du soleil’in ceo’luğunu yapmaktadır.

arda kutsal

mvp

minimum viable product (mvp) yani en basit gösterilebilir ürün

bin kişi başına maliyet

cost per thousand (cpm)

exit multiple / çıkış çarpanı

5 yıl sonra ben

girişimcilere rol model olan, ted (talk) te karşılaştığı zorlukları ve başarısızlıkları anlatan başarılı bir girişimci olmak

ıncubator / kuluçka merkezi

kuluçka merkezleri, yeni kurulan girişimlerin hayatta kalabilmeleri için ve yardım sağlamak amaçlı kurulan iş çevreleridir. bu merkezler henüz başlangıç aşamasında olan girişimlere ofis, mentor ve sermaye desteğinde bulunurlar.

anti - dilution

sermaye artırımlarında sermaye koymadan hisse oranının sabit kalması. bu noktaya dikkat etmediğiniz takdirde yeni yatırım turlarında hisse payınızın beklenmedik şekilde azaldığını görebilirsiniz. eğer hisse oranınız yüksekse bunu istemeniz pek hoş görülmez.

ar-ge

daha çok büyük firmalar tarafından yapıldığı düşünülen oysa orta ölçekli firmaların da kendi çapında yaptığı faaliyettir. büyük firmaların ar-ge departmanları çoğunlukla koça koça bütçelerle, kalabalık ekiplerle ve büyük beklentilerle fil organizasyon yapısına dönüşmektedir. oysa orta çapta bir kobi'de; ar-ge, kısıtlı bütçe, yetersiz teknik personel ile (büyüklüğe kıyasla) yapılmakta ve herşeye rağmen başarılı yeniliklere imza atılmaktadır.

marka deneyimi

“marka deneyimi markanın kişiler tarafından algılanan eylemleridir. bir birey ve somut veya soyut bir marka ürünü arasındaki her etkileşim marka deneyimi olarak görülebilir.” (bxp) “marka deneyimi özellikle markasal-uyarıcılar tarafından ortaya çıkan his, duygu, algı ve davranışsal tepkiler olarak kavramsallaştırılmaktadır. bu uyarıcılar bir markanın tasarımının ve kimliğinin, paketinin, iletişiminin ve çevresinin bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır.” (ama)

bizspark

bizspark, microsoft'un startuplar için destek programıdır. azure(sunucu), office365 ve yazılım lisansları gibi birçok destek sağlar.