müşteriyle geliştirme (customer development)

müşteri odaklı yazılım geliştirme

victoria secret'ın hikayesi

draw down/ para çekmek

vc’ler yönettikleri parayı yatırımcılarından bir kerede ve fon kurulduğu anda almazlar. gerektiği kadar parayı yatırım yaptıkça yatırımcılarından çekerler. yatırım sürecinin tamamlanması için vc parayı yatırımcılarından çektikten sonra şirketine aktarır.

iş planı (business plan)

oldukça gerekli olduğunu düşündüğüm ama y**rak kürek yapıldığında cinnet geçirten

share purchase agreement

türkçe’de “hisse alım sözleşmesi” olarak adlandırılan bu ifade, yatırımcının şirketin mevcut hisselerinden bir kısmını alması durumunda yatırımcı ile mevcut hissedarlar arasında hazırlanan bir sözleşme türüdür.

share purchase/hisse satın alma

sermaye arttırımı yerine bir kişi/kurum başk abir kişi/kurumun hisselerini bedeli karşılığı satın alır. bedele alan ve satan karar verir. satış karşılığında alan hisse karşılığında satana para verir, bu para alanın olur. kısacası, hisselerini bedeli karşılığı birine satmış olursun ve buradan kazanç elde edersin. bu para şirketine girmez. vc’ler bu tarz işlemleri genellikle yapmazlar.

metutech-atom

orta doğu teknik üniversitesi içinde yer alan atom'un açılımı animasyon teknolojileri ve oyun geliştirme merkezi.türkiye'nin ilk digital oyun ve animasyon üzerine ön kuluçka merkezi.

mvp

bir işletme ilk kurulduğunda işe öncelikle en yalın ve sade ürününü (mvp) oluşturarak başlar. bu süreçte, ürünün en basit fonksiyonel değişikliğe uğrayacak ve geliştirilecek kısmının belirlenmesidir. burada amaç; doğrulanmış öğrenmeyi kullanmak (ürünle ilgili gerçek geri dönüş ve test çıktısı arasındaki farkı anlamak gibi) ve ürün geliştirmek için harcanan çabanın minimum düzeye indirgenmesidir.

görsel kimlik

“bir markanın (diğer birçok şeyin yanısıra logosu, yazı tipi, paketi vb. gibi unsurlarını da içeren) dış görünüşü.”(brand channel)

marka izni

“marka izni üreticiye geliştirme, pazarlama ve onaylanmış ürünleri(genellikle şirketin marka adı, logosu(veya logoları), işaret(ler)i ve/veya izinli malları) onaylı alıcılara ödeme karşılığı (genellikle toptan satışlarda lisans sözleşmesinde belirtildiği üzere telif hakkı ve garantiyle)satma hakkını verir.” (perpetual licensing)

 exit / çıkış

yatırımcının, yatırım sırasında elde ettiği hisseleri başka birine satarak şirketten çıkması. yatırımcılar ilk günden exit amaçlı olarak yatırım yaparlar. ayarıca senin gibi bir girişimci de hisselerini başka birine satarak şirketten çıkış yapabilir. hisseleri startejik bir alıcı (aynı alandaki daha büyük bir firma), başka bir yatırımcı (örneğin bir özel sermaye (private equity) fonu) alabileceği gibi şirket borsaya açılarak da exit yapılabilir. 

private equity / özel sermaye

büyüme trendine giren ve daha da büyük potansiyel taşıyan girişimlere sağlanan fonlardır. risk sermayelerinden daha büyük olup, finansal ortaklık düzeyinde, girişimin yanında olurlar. genellikle halka arz edilme durumuna ulaşmış şirketler, özel sermayedarların ilgi alanına girer.

oprah winfrey

oprah, hayatının ilk altı yılını büyükannesinin yanında yaşayarak ve patates çuvallarından yapılmış elbiseler giyerek geçirmiştir. iki aile üyesi ve aile dostu tarafından tacize uğrayan oprah, 13 yaşında evden kaçmıştır. 14 yaşında doğurduğu bebeği, doğumdan kısa bir süre sonra vefat etmiştir. yaşamak için annesinin yanına giden oprah’ı annesi babasının yanına göndermiştir ve oprah’ın hayatı tamamen değişmiştir. tam burslu olarak üniversiteye giren oprah, bir güzellik yarışmasında birinci olmuştur ve bir radyo istasyonu tarafından keşfedilmiştir. bir süre sonra oprah ismi bir imparatorluğa dönüşmüştür. forbes’a gore oprah’ın serveti bugün 2.7 milyar dolar değerindedir.

5 yıl sonra ben

şu an aklımda olan mobil uygulama fikrini gerçekleştirip pazardaki en güçlü uygulamının ortak kurucusu olacağım

ınitial public offering (ıpo) / halka arz

ilk halka arz için kullanılan kısaltmadır

drag along / tag along right

şirketteki hisse sahiplerinden biri kendi hisselerini satmaya niyetlendiğinde, diğer pay sahiplerini de hisselerini satmaya zorlayabilmesi durumudur. aynı zamanda bu durum, şirketin tümünü satın alma niyetinde olan bir başka şirketten teklif geldiği zaman, tüm şirketin blok olarak satılmasına yardımcı olur.

değer teklifi (value proposition)

müşteriler için yapılan işi tanımlar. müşterilerin sorun veya ihtiyaçları doğrultusunda (üretkenlik, statü, basitlik, uygunluk vb.) sunulan çözümlerin tamamını içerir. bir değer teklifi girişimin müşteri sınıflandırması ile uyumlu olmalıdır.

revenues / gelirler

 şirketinin ürün/hizmet satışından kazandığı para. çok önemli bir not: tubitak vb. gibi kurumlardan aldığın destekler, hibeler bu gelire dahil değil ve bir yatırımcı için bu çerçevede önemli de değil. her hangi bir şirketin en az hayatını devam ettirecek şekilde tüm paydaşlarına yetecek kadar gelir yaratması beklenirken, bir startup’ın ise belli bir trendde hızlı büyüyen bir gelir yaratması beklenir.

machine learning

bilgisayar öğrenimi

break even point / başabaş noktası

gelir ve giderin eşit olduğu noktadır. kara geçiş noktası olarak da adlandırılır.