ar-ge

araştırma geliştirme bilinmeyen hammadde, yeni bir ürün, yeni teknoloji, bilgi ve ürünleri ya da başka bir deyişle üretim tekniklerini daha verimli,daha ekonomik kullanılarak en üst katkıyı sağlamak amacıyla kurulmuş bir departman.
daha çok büyük firmalar tarafından yapıldığı düşünülen oysa orta ölçekli firmaların da kendi çapında yaptığı faaliyettir. büyük firmaların ar-ge departmanları çoğunlukla koça koça bütçelerle, kalabalık ekiplerle ve büyük beklentilerle fil organizasyon yapısına dönüşmektedir. oysa orta çapta bir kobi'de; ar-ge, kısıtlı bütçe, yetersiz teknik personel ile (büyüklüğe kıyasla) yapılmakta ve herşeye rağmen başarılı yeniliklere imza atılmaktadır.