azınlık hakları

yapılan yatırımın ardından şirketin azınlık haklarına sahip olacak kesimin haklarını koruyan sözleşmelerdir. şirketteki hakları azınlık boyutunda olsa da, o kişinin onayı olmadan yapılamayacak işleri teminat altına alır.