azınlık teşebbüsü küçük yatırım şirketi

hükümet tarafından imtiyaz verilen girişim şirketleridir ve sadece kendilerini denetleyen kurum tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde bir azınlık üyesi kişinin %51’ine sahip olduğu bir şirkete yatırım yapabilir.