call option / put option

herhangi bir şirketin mevcut hissedarlarından birinin veya belirli bir bölümünün, belirli bir zaman diliminde, bazı koşullar dahilinde, diğer pay sahiplerine, kendi hisselerini satma hakkına put option denir. bu durumun tam terine ise call option denmektedir ki, diğer hissedarlar veya hissedar grubunun satın alma hakkına verilen isimdir.
put option, şirketlerin hissedarlarından birinin veya birkaçının, belirli zaman ve şartlar neticesinde diğer pay sahiplerine kendi hisselerini satma hakkıdır. call option ise bu durumun tam tersine, diğer hissedarların satın alma haklarına verilen bir isimdir.