costs / giderler

şirketinin yukarıda bahsettiği gelirleri yaratmak için harcadığı paranın tamamı. giderler çeşitli kalemler altında gruplanırlar. operasyonel olarak günlük aktivitelerden doğan giderler olduğu gibi, şirketin makina alımı gibi yatırım giderleri de vardır. operasyonel giderlerin bir bölümü malzeme gibi ürünün/hizmetin üretimine bağlı değişken giderlerken, bir bölümü de kira gibi üretim adedinden bağımsız sabit giderlerdir. bunların detayların başka yazılarda gireceğim. bir startup için en önemli konulardan bir tanesinin gelir, gider dengesi olduğunu unutma.