değer teklifi (value proposition)

müşteriler için yapılan işi tanımlar. müşterilerin sorun veya ihtiyaçları doğrultusunda (üretkenlik, statü, basitlik, uygunluk vb.) sunulan çözümlerin tamamını içerir. bir değer teklifi girişimin müşteri sınıflandırması ile uyumlu olmalıdır.