general assembly / genel kurul

 şirketin en üst karar oganı. şirketi temelden etkileyen önemli kararlar burada alınır (örneğin bir ortağın hisse devri ya da şirketin iş kolu değişikliği gibi.) ayrıca a.ş.’lerde yıllık hesapları ve şirket iş sonuçlarını, yönetim kurulunun yaptıklarını değerlendirmek ve onaylamak için her sene olağan olarak yapılır. ayrıca bir genel kurul yapılması gerekirse olağanüstü (önceden planlanmamış anlamında) olarak yapılır. tüm ortaklar hisseleri oranında temsil edilirler ve alınacak büyük kararlar için oy kullanırlar. yine kimi kararlar oy çokluğu kimi kararlar ise oy birliği ile alınır. yapabilmek için teknik olarak gereklilikleri vardır (hükümet komiseri vb. gibi) haydi hemen öğleden sonra yapalım olmaz.