görsel kimlik

“bir markanın (diğer birçok şeyin yanısıra logosu, yazı tipi, paketi vb. gibi unsurlarını da içeren) dış görünüşü.”(brand channel)