ınitial public offering (ıpo) / halka arz

ilk halka arz için kullanılan kısaltmadır
3 Entry Daha