ınitial public offering (ıpo) / halka arz

1 Entry Daha
daha önceden hisse senetleri borsada işlem görmemiş olan bir şirketin ilk kez halka arz edilmesi olarak adlandırılabilir. genellikle ileri düzey girişimler için geçerli olan bir durum olmakla birlikte, taşıdığı büyük potansiyel sayesinde bu aşamaya gelmiş şirketler “private equity” yani özel sermaye sahiplerinin ilgi alanında yer alırlar.
2 Entry Daha