itü çekirdek

istanbul teknik üniversitesi arı teknokentte bulunan kuluçka merkezi.