marka deneyimi

“marka deneyimi markanın kişiler tarafından algılanan eylemleridir. bir birey ve somut veya soyut bir marka ürünü arasındaki her etkileşim marka deneyimi olarak görülebilir.” (bxp) “marka deneyimi özellikle markasal-uyarıcılar tarafından ortaya çıkan his, duygu, algı ve davranışsal tepkiler olarak kavramsallaştırılmaktadır. bu uyarıcılar bir markanın tasarımının ve kimliğinin, paketinin, iletişiminin ve çevresinin bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır.” (ama)