merger / şirket evliliği / birleşme

iki firmanın, hukuki varlıklarını sona erdirerek, yeni yasal unvanla bir araya gelmeleri sonucu, her türlü varlık ve yükümlülüklerin yeni oluşturulan firmaya devredilmesi ya da bu iki firmadan birinin diğerine katılmasına verilen isimdir.
şirket evliliği olarak da adlandırabileceğimiz bu terim, birden fazla şirketin birleşerek yeniden yapılanmaları anlamına gelir. genellikle gönüllü olarak gerçekleştirilen bu eylem, en az iki şirketin güçlerini birleştirmesi sonucunda, daha büyük bir duruma gelmesine yardımcı olur.
iki veya daha çok şirketin birleşmesini ifade eder. belirli çaptaki ortaklıkların aksine iki şirket artık tek bir şirket olmuştur.