portföy şirketi

portföy şirketi sermaye hissedarı bir firmanın yatırım yaptığı kurum ya da şirkettir. özel sermaye şirketlerinin desteklediği tüm şirketler portföy şirketi olarak adlandırılabilir.