private equity / özel sermaye

oturmuş, güçlü, belirli bir pazar payı elde etmiş şirketlere yapılan yatırımlardır. venture capital'lerden genelde daha büyüktürler. ayrıca vc'lere göre private equity daha uzun sürelidir, yani yatırımdan çıkış olarak adlandırabileceğimiz süre daha uzundur.
büyüme trendine giren ve daha da büyük potansiyel taşıyan girişimlere sağlanan fonlardır. risk sermayelerinden daha büyük olup, finansal ortaklık düzeyinde, girişimin yanında olurlar. genellikle halka arz edilme durumuna ulaşmış şirketler, özel sermayedarların ilgi alanına girer.
yüksek miktarda yatırım sağlayan ve daha çok finansal ortak olan özel sermaye fonları. vc’den daha büyük firmalardır, daha oturmuş işlere girerler, ıpo’nun bir önceki evresinde olan firmalarla ilgilenirler.
(bkz:ınitial public offering (ıpo) / halka arz)
(bkz:venture capital / risk sermayesi)