private equity / özel sermaye

2 Entry Daha
yüksek miktarda yatırım sağlayan ve daha çok finansal ortak olan özel sermaye fonları. vc’den daha büyük firmalardır, daha oturmuş işlere girerler, ıpo’nun bir önceki evresinde olan firmalarla ilgilenirler.
(bkz:ınitial public offering (ıpo) / halka arz)
(bkz:venture capital / risk sermayesi)