return on ınvestment ( roı )/ yatırım getirisi

yaptığınız yatırımın size geri dönüşünü gösteren bir veridir. genelde roı'ya göre yatırıma devam edip etmeme kararı alınır. roı = (yatırımdan gelen kazanç – yatırım masrafı) / yatırım masrafı
yatırımın getirisi yapılan yatırım sonucunda elde edilen kar ya da zarardır. genellikle yıllık yüzdelik değeri olarak belirtilir. roı bir projenin toplam maliyetiyle ondan elde edilen net karın oranıdır.