right of first refusal

şirket içerisindeki bir pay sahibinin kendi hisselerini satmadan önce, diğer taraflara da bunu aynı koşullarda teklif etme zorunda olmasına verilen addır. bu doğrultuda, diğer hissedarlar bu hisseleri almak istemedikleri taktirde, hisseler üçüncü parti kişilere satılmak durumunda kalır.