server hosting (sunucu sağlayıcısı)

 sunucular, bir firmanın bilgisayar ya da internet ağlarını destekleyen ve bununla ilgili tüm verileri barındıran cihazlardır. genellikle sunucuya alan kiralayan ve müşterilerine internet bağlantısını sağlayan internet servis sağlayıcılarına (ısp’lere) aittirler. bir sunucunun bakımını sağlamak içi gerekli kurum içi teknik desteği olmayan şirketler aracı şirketlerden bu hizmeti kiralayabilirler. bu hizmetler şirketlerin kendi sunucusu olmasını sağlarlar ve onlara tam zamanlı teknik destek verirler.

bazı şirketler de sunucu kiralar, ancak bakımlarını yapmak için kendi bünyelerinde bir teknik ekip oluştururlar. bir şirketin kiralamak yerine kendi sunucusuna sahip olmasının maliyeti daha düşüktür, ancak bu, şirketin kendi teknik destek ekibini oluşturduğu sürece mantıklıdır.