term sheet / ön protokol

yatırım anlaşması ile ilgili ön sözleşme metnidir. 3 - 4 sayfada istenilenler özetlenir.
ön protokol yatırımın hangi şart ve koşulda yapılacağını belirleyen ve bağlayıcılığı olmayan bir anlaşmadır. ön protokol genellikle sonradan detaylandırılacak hukuki dokümanların taslağı niteliğini taşır.