tohum sermayesi/seed capital

girişimcinin sahip olduğu projelerin hayata geçebilmesi için ihtiyacı olan ön sermayedir.
henüz gelişme aşamasında olan yeni bir girişimin ayağa kalkması için sağlanan finansal desteğe denir. genellikle girişimin ilk evresinde alındığı için, aile, arkadaş gibi birinci dereceden yakınlardan geleni oldukça yaygındır. sağlanan para nispeten az miktarda olsa da, genellikle fikir aşamasında olan bir girişimi ayağa kaldırmak için yeterli olacaktır.
tohum (çekirdek) yatırım olarak anılan, bir girişimin ihtiyaç duyduğu ilk ve ufak çaplı yatırım.