elonmusk

Durum: 25 - 0 - 0 - 0 - 05.12.2017 17:25

Puan: 130 -

4 yıl önce kayıt oldu. 1.Nesil Yazar.

Henüz bio girmemiş.
  • /
  • 2

 exit / çıkış

girişimcinin kurmuş olduğu girişimden uygun zamanda çıkış yapmasına, haklarını ve hisselerini satmasına verilen isimdir.

ınitial public offering (ıpo) / halka arz

ilk halka arz için kullanılan kısaltmadır

due diligence / durum tespiti

yatırımcının yatırım yapmak ya da bir şirketin başka bir şirketi satın alma sürecinde şirketi, girişimciyi, iş fikrini ve pazarı araştırma sürecine girmesi işidir. genellikle danışmanlık firmaları tarafından yürütülür.

merger / şirket evliliği / birleşme

iki firmanın, hukuki varlıklarını sona erdirerek, yeni yasal unvanla bir araya gelmeleri sonucu, her türlü varlık ve yükümlülüklerin yeni oluşturulan firmaya devredilmesi ya da bu iki firmadan birinin diğerine katılmasına verilen isimdir.

joint venture / ortak girişim

2 ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, bir yatırım projesi için birlikte hareket etmek için oluşturdukları ortak işletme yapısına verilen isimdir.

tag along

büyük ortak hissesini satar ise küçük ortaklar da satışa kendi hisselerinin de dahil edilmesini isteyebilir. bu duruma tag along denir.

drag along

büyük ortak hissesini satar ise küçük ortaklar da satmak zorundadır. buna drag along denir.

anti - dilution

sermaye artırımlarında sermaye koymadan hisse oranının sabit kalmasıdır

dilution

bir hissedarın şirketteki pay oranının azalmasına verilen isimdir.

preferred stock / imtiyazlı hisse

bu hisselere sahip olanlar oy hakkı, ek ödeme gibi imtiyazlara sahiptir.

unicorn

1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan girişime verilen isimdir.

return on ınvestment ( roı )/ yatırım getirisi

yaptığınız yatırımın size geri dönüşünü gösteren bir veridir. genelde roı'ya göre yatırıma devam edip etmeme kararı alınır. roı = (yatırımdan gelen kazanç – yatırım masrafı) / yatırım masrafı

break even point / başabaş noktası

gelir ve giderin eşit olduğu noktadır. kara geçiş noktası olarak da adlandırılır.

term sheet / ön protokol

yatırım anlaşması ile ilgili ön sözleşme metnidir. 3 - 4 sayfada istenilenler özetlenir.

business valuation / şirket değerlemesi

şirketin tahmini piyasa değerini gösteren işlemdir. şirketin satışı ya da yatırım alma süreçlerinde gereklidir.

private equity / özel sermaye

oturmuş, güçlü, belirli bir pazar payı elde etmiş şirketlere yapılan yatırımlardır. venture capital'lerden genelde daha büyüktürler. ayrıca vc'lere göre private equity daha uzun sürelidir, yani yatırımdan çıkış olarak adlandırabileceğimiz süre daha uzundur.

venture capital / risk sermayesi

yeni kurulmuş, risk taşıyan girişimlere yapılan finansal yatırımlardır. çoğunlukla fikir halindeki girişimlere değil, uygulanmaya başlanmış girişimlere destek olurlar ve bu destek girişim halka açılana (ıpo) kadar devam edebilir.

ıncubator / kuluçka merkezi

kuluçka merkezleri, yeni kurulan girişimlerin hayatta kalabilmeleri için ve yardım sağlamak amaçlı kurulan iş çevreleridir. bu merkezler henüz başlangıç aşamasında olan girişimlere ofis, mentor ve sermaye desteğinde bulunurlar.

t3 girişim merkezi

fund / fon

  • /
  • 2
Henüz bir favori entry yok.

Toplam entry sayısı: 25

 exit / çıkış

girişimcinin kurmuş olduğu girişimden uygun zamanda çıkış yapmasına, haklarını ve hisselerini satmasına verilen isimdir.

preferred stock / imtiyazlı hisse

bu hisselere sahip olanlar oy hakkı, ek ödeme gibi imtiyazlara sahiptir.

crowdfunding / kitle fonlaması

girişimin ihtiyaç duyduğu finansmanın, bu girişime inanan ve yatırım yapmak isteyen bir topluluk tarafından sağlanmasına verilen isimdir.
Henüz takip ettiği biri yok.
Henüz takip eden biri yok.