erkurts

Durum: 8 - 0 - 0 - 0 - 05.12.2017 14:55

Puan: 52 -

4 yıl önce kayıt oldu. 1.Nesil Yazar.

Henüz bio girmemiş.

costs / giderler

şirketinin yukarıda bahsettiği gelirleri yaratmak için harcadığı paranın tamamı. giderler çeşitli kalemler altında gruplanırlar. operasyonel olarak günlük aktivitelerden doğan giderler olduğu gibi, şirketin makina alımı gibi yatırım giderleri de vardır. operasyonel giderlerin bir bölümü malzeme gibi ürünün/hizmetin üretimine bağlı değişken giderlerken, bir bölümü de kira gibi üretim adedinden bağımsız sabit giderlerdir. bunların detayların başka yazılarda gireceğim. bir startup için en önemli konulardan bir tanesinin gelir, gider dengesi olduğunu unutma.

revenues / gelirler

 şirketinin ürün/hizmet satışından kazandığı para. çok önemli bir not: tubitak vb. gibi kurumlardan aldığın destekler, hibeler bu gelire dahil değil ve bir yatırımcı için bu çerçevede önemli de değil. her hangi bir şirketin en az hayatını devam ettirecek şekilde tüm paydaşlarına yetecek kadar gelir yaratması beklenirken, bir startup’ın ise belli bir trendde hızlı büyüyen bir gelir yaratması beklenir.

temel performans göstergeleri

şirketinin başarısı için en önemli olan performans göstergeleri. bunlar şirketin için gelir, abone sayısı vs. olabilir.

 general assembly / genel kurul

 şirketin en üst karar oganı. şirketi temelden etkileyen önemli kararlar burada alınır (örneğin bir ortağın hisse devri ya da şirketin iş kolu değişikliği gibi.) ayrıca a.ş.’lerde yıllık hesapları ve şirket iş sonuçlarını, yönetim kurulunun yaptıklarını değerlendirmek ve onaylamak için her sene olağan olarak yapılır. ayrıca bir genel kurul yapılması gerekirse olağanüstü (önceden planlanmamış anlamında) olarak yapılır. tüm ortaklar hisseleri oranında temsil edilirler ve alınacak büyük kararlar için oy kullanırlar. yine kimi kararlar oy çokluğu kimi kararlar ise oy birliği ile alınır. yapabilmek için teknik olarak gereklilikleri vardır (hükümet komiseri vb. gibi) haydi hemen öğleden sonra yapalım olmaz.

board of directors / yönetim kurulu

 a.ş.’lerin ana yönetim mekanizması yönetim kuruludur. (evet ceo’dan da yukarıda). şirket ana sözleşmesine ve ortaklar sözleşmesine göre bazı ana kararlar sadece yönetim kurulu tarafından verilir. bunun için bir yönetim kurulu oluşturulur ve yönetim kurulunda bulunma hakkı olan ortaklar burada haklarındaki temsilci adedi kadar bulunurlar. yani her ortak mutlaka yk’da olmak durumunda değil. karşılıklı müzakere ile şirketi en etkin yönetecek yk yapısı belirlenir. bazı yatirimcılar yk’da mutlaka temsil edilmeyı yatırım şartı olarak koyarken, bazı girişimciler ise hic bir şekilde kendi dışında bir kimseyi yk’da istemeyebilir. (böyle bir eşleşmede anlaşılmadığında yatırım iptal bile olabilir.) yk’da kimi kararlar oy çokluğu kimi kararlar oy birliği ile alınır. hangilerinin nasıl alınacağına, yk’nın nasıl oluşturulacağına ortaklar sözleşmesi sırasında karar verilir.

 exit / çıkış

yatırımcının, yatırım sırasında elde ettiği hisseleri başka birine satarak şirketten çıkması. yatırımcılar ilk günden exit amaçlı olarak yatırım yaparlar. ayarıca senin gibi bir girişimci de hisselerini başka birine satarak şirketten çıkış yapabilir. hisseleri startejik bir alıcı (aynı alandaki daha büyük bir firma), başka bir yatırımcı (örneğin bir özel sermaye (private equity) fonu) alabileceği gibi şirket borsaya açılarak da exit yapılabilir. 

exit multiple / çıkış çarpanı

yatırımcının çıkış anında yatırdığı paranın kaç katına çıkış yaptığı. yatırımcının amacı ve beklentisi bu çarpanın olabildiği kadar yüksek olmasıdır.

tesla

tesla roadster 2.0 adlı arac sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaşabiliyor ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacak
Henüz bir favori entry yok.

Toplam entry sayısı: 8

tesla

tesla roadster 2.0 adlı arac sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaşabiliyor ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacak

 exit / çıkış

yatırımcının, yatırım sırasında elde ettiği hisseleri başka birine satarak şirketten çıkması. yatırımcılar ilk günden exit amaçlı olarak yatırım yaparlar. ayarıca senin gibi bir girişimci de hisselerini başka birine satarak şirketten çıkış yapabilir. hisseleri startejik bir alıcı (aynı alandaki daha büyük bir firma), başka bir yatırımcı (örneğin bir özel sermaye (private equity) fonu) alabileceği gibi şirket borsaya açılarak da exit yapılabilir. 
Henüz takip ettiği biri yok.
Henüz takip eden biri yok.