venture capital / risk sermayesi

yeni kurulmuş, risk taşıyan girişimlere yapılan finansal yatırımlardır. çoğunlukla fikir halindeki girişimlere değil, uygulanmaya başlanmış girişimlere destek olurlar ve bu destek girişim halka açılana (ıpo) kadar devam edebilir.
sektörde sık kullanılan adıyla “risk sermayesi”, henüz yeni kurulmuş olan ve risk taşıyan girişimlere yapılan maddi yatırımlardır. risk sermayedarları genellikle fikre değil, hayata geçmiş projelere yatırım yaparlar ve girişim büyüyüp, halka açılana kadar destekçileri olabilirler.
risk sermayedarı yeni iş girişimlerini ya da büyümek isteyen ancak kamu kaynaklarına ulaşamayan küçük işletmelere sermaye sağlayan kişiler anlamına gelen bir terimdir.
risk sermayesidir. bu terimi daha önceden duymuş olma olasılığınız yüksektir. henüz yeni kurulmuş ve risk taşıyan girişimlere yapılan maddi yatırımlar, risk sermayesi olarak adlandırılır. risk sermayedarları, girişimlerin büyüme evresinden halka arzına kadar geçen uzun süreçte girişimcilere eşlik edebilirler.
yatırım anlaşmasına dair ön sözleşme metni. 2-3 sayfalık şartlar belgesinde istenilenler ve karşılıkları yer alır.
melek yatırımcının şeytan (hem gerçek anlamıyla hem de uyanıklık anlamında) olan halidir. türkiye'deki bazı oluşumları kendilerine -yatırımcılarının kimlikleri üzerinden- melek yatırımcı süsü vermeye çalıştığı da gözlenmiştir.