yeniden konumlandırma

“mevcut ürüne müşteri zihninde yeni bir konum kazandırmak amacıyla yapılan ve ürünün potansiyel pazarını genişleten ya da değiştiren iletişim etkinlikleri.” (brand channel)