exit / çıkış

yatırımcının, yatırım sırasında elde ettiği hisseleri başka birine satarak şirketten çıkması. yatırımcılar ilk günden exit amaçlı olarak yatırım yaparlar. ayarıca senin gibi bir girişimci de hisselerini başka birine satarak şirketten çıkış yapabilir. hisseleri startejik bir alıcı (aynı alandaki daha büyük bir firma), başka bir yatırımcı (örneğin bir özel sermaye (private equity) fonu) alabileceği gibi şirket borsaya açılarak da exit yapılabilir. 
girişimcinin kurmuş olduğu girişimden uygun zamanda çıkış yapmasına, haklarını ve hisselerini satmasına verilen isimdir.
bir girişimcinin ve yatırımcının, istediği boyutlarda bir yatırıma ve geri dönüşe ulaşmasının ardından girişimden ayrılması “çıkış” yapması manasına gelen terim. hali hazırda birçok girişimci yatırımcı turuna çıktığı zaman, başarılı çıkışlar yapmış olanlarını tercih etmektedir. bazı durumlarda ise girişimci ve yatırımcı çıkış kararını ortak olarak alıp, girişimlerini başka bir iştirak satmaya karar verebilir.
hedefine ulaşmayı başaran bir girişimci veya yatırımcının, girişimden ayrılması anlamına gelir. çıkış stratejisi, yatırımcıların çıkış yapmak için belirledikleri süreleri ve adımları ifade eder. birçok girişimci, yatırımcı turuna çıktığı zaman başarılı çıkışlar yapmış olan yatırımcıları tercih ediyor.