ınitial public offering (ıpo) / halka arz

ilk halka arz için kullanılan kısaltmadır
daha önceden hisse senetleri borsada işlem görmemiş olan bir şirketin ilk kez halka arz edilmesi olarak adlandırılabilir. genellikle ileri düzey girişimler için geçerli olan bir durum olmakla birlikte, taşıdığı büyük potansiyel sayesinde bu aşamaya gelmiş şirketler “private equity” yani özel sermaye sahiplerinin ilgi alanında yer alırlar.
hisse senetleri daha önceden borsada işlem görmemiş bir şirketin, ilk defa halka arz edilmesi olarak bilinir. bu terim, ileri düzey girişimler için geçerlidir. ancak büyük potansiyel taşıyan diğer şirketler de sermaye sahiplerinin ilgi alanında konumlanırlar.
halka arz edilmeyi ifade ederki bu seviyeye geldiğinizde zaten profesyonel finans uzmanlarıyla çalışıyor olursunuz ve yatırımcılarınızla karar alırsınız.