hakkı

Durum: 19 - 0 - 0 - 0 - 05.12.2017 22:21

Puan: 76 -

4 yıl önce kayıt oldu. 1.Nesil Yazar.

Henüz bio girmemiş.

venture capital / risk sermayesi

yatırım anlaşmasına dair ön sözleşme metni. 2-3 sayfalık şartlar belgesinde istenilenler ve karşılıkları yer alır.

tohum sermayesi/seed capital

tohum (çekirdek) yatırım olarak anılan, bir girişimin ihtiyaç duyduğu ilk ve ufak çaplı yatırım.

redemption

yatırımcıların kendini korumak adına tercih ettiği detaylardan biri de bu. yatırımcı belli bir orandaki gelir garantisi için imtiyazlı hisse veya senetle anlaşma yapabilir.

private equity / özel sermaye

yüksek miktarda yatırım sağlayan ve daha çok finansal ortak olan özel sermaye fonları. vc’den daha büyük firmalardır, daha oturmuş işlere girerler, ıpo’nun bir önceki evresinde olan firmalarla ilgilenirler.
(bkz:ınitial public offering (ıpo) / halka arz)
(bkz:venture capital / risk sermayesi)

merger / şirket evliliği / birleşme

iki veya daha çok şirketin birleşmesini ifade eder. belirli çaptaki ortaklıkların aksine iki şirket artık tek bir şirket olmuştur.

market valuation

pazar değeri. girişimin parasal değerlemesini ifade eden bu terim daha somut ve tahmin edilebilir verilere dayanır. detaylara girmeden çıkarılan ortalama değerdir.

joint venture / ortak girişim

iki veya daha çok ortaklı, ortaklık. bu tür stratejik bir ortaklık taraflar için uygun olması halinde düşünülebilir ama her zaman ayrılık vakti de düşünülmelidir. geçtiğimiz zamanlarda ayrılan microsoft ile nbc’nin ortaklığı buna örnek verilebilir.

ınitial public offering (ıpo) / halka arz

halka arz edilmeyi ifade ederki bu seviyeye geldiğinizde zaten profesyonel finans uzmanlarıyla çalışıyor olursunuz ve yatırımcılarınızla karar alırsınız.

ıncubator / kuluçka merkezi

bizim ‘kuluçka merkezi‘ dediğimiz, bir girişimin olgunlaşmasını sağlayan organizasyon. bu tür organizasyonlar yüzde 3-5 gibi küçük hisse payları karşılığında seçtiği girişimcilerin yatırım almasına da aracılık ederler. bu tür ağları sağladığı imkanlara göre başlangıç aşamasında göz önünde bulundurabilirsiniz.

friend, family and fools

örneğin araç kiralama şirketi olan bir akrabanızın ihtiyacınız olduğunda size ücretsiz araç vermesi.

due diligence / durum tespiti

yatırımcının yatırım yapmak için girişimciyi, iş fikrini ve pazarı araştırma sürecine girmesi. bu süreci melek yatırımcılar kısa sürede geçebilir ama risk sermayesi yatırımları için aylarca süren bir incelemeyi beklemeniz gerekebilir.

convertible debt

hisseye dönüştürülebilir borç. indirimli bir orandan ileride yatırım aldığında yatırımcı hisse alım hakkını saklı tutar, dilerse o orandan hisse alır veya alacağını tahsil eder.

business valuation / şirket değerlemesi

çalışanlardan girişimin içinde bulunduğu pazarın dinamiklerine kadar uzanan detayların değerlendirilmesiyle yapılan değerlemedir. bu değerlemeye göre girişim pazar değerinin üzerinde değere ulaşabilir.

bootstrapping

girişimi öz kaynaklarla kurmak ve büyütmek. daha iyi bir yatırım için kendi öz kaynaklarınızla büyüttüğünüz girişimin daha itibarlı olacağına emin olabilirsiniz.

break even point (bep)/self sustainability

operasyonel gelirlerin giderleri yakaladığı nokta. bu noktayı yakalayan girişim kendi kendini idare edebileceği için doğru yatırımı bulması arayışını sürdürmesi veya yatırım sürecinde ayakta kalabilmesi açısından önem taşır.

melek yatırımcı

melek yatırımcı olarak anılan, genellikle ışık gördüğü girişimlere tohum yatırımı ile destek olan yatırımcılardır. özel sermaye fonlarının aksine girişimciye birebir tecrübe aktarımında bulunurlar. risk sermayesi (vc) şirketlerinin aksine melek yatırımcıların fonları yoktur, kendi paralarıyla yatırım yaparlar.
(bkz:venture capital / risk sermayesi)

anti - dilution

sermaye artırımlarında sermaye koymadan hisse oranının sabit kalması. bu noktaya dikkat etmediğiniz takdirde yeni yatırım turlarında hisse payınızın beklenmedik şekilde azaldığını görebilirsiniz. eğer hisse oranınız yüksekse bunu istemeniz pek hoş görülmez.

advisory board

girişimlerin kimlerin desteğini ve fikirlerini aldığını göstermek için kullanılan deyim. kısacası girişimcilere yol gösteren kişiler. sektörel anlamda güçlü kişileri bu listeye dahil edebilmeniz önemli. bu kişiler yatırımcı olarak anılmaz ancak temsili hisse oranları vb. karşılıklarla size fikir vermeleri girişiminizin değerini yükseltebilir.

acqu-hire / talent acquisition

bir şirketin diğer bir şirketi yetenekli çalışanlarını bünyesine katmak için satın alması. bu tür bir satın almayı kabul ederseniz yeni göreviniz hakkında detaylı bilgi almanız faydalı olabilir. bu tür satın almalara genelde facebook’un erken aşamadaki küçük girişimleri satın almasıyla şahit olduk.
Henüz bir favori entry yok.

Toplam entry sayısı: 19

Henüz takip ettiği biri yok.
Henüz takip eden biri yok.